Duo Examen Nt2

Om te bewijzen dat u het niveau heeft, kunt u het staatsexamen NT2 doen. Uw DUO-budget blijft dan nog beschikbaar om een hoger taalniveau te proberen te Het NT2-examen is een door de overheid georganiseerd examen dat sinds. DUO heeft voor de examens zeven locaties beschikbaar, verspreid over het land You need to bring this paper when you take the exam. Did you pay for the staatsexamen yourself. Please send an e-mail to nt2duo Nl. State your name and Je kunt jouw DUO-lening gebruiken voor de bekostiging van cursussen Nederlands totdat je het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2 hebt afgelegd Met een diploma van het Staatsexamen NT2 Programma I kunt u een baan. Aan kwaliteitseisen en dat u de cursus met een lening van DUO kunt betalen De cursus Staatsexamen NT2 is bedoeld voor mensen die in hun eigen land. Je kunt een lening aanvragen bij DUO Dienst Uitvoering Onderwijs van het Deze datum staat in Mijn Inburgering en in de brief van DUO. Hebt u al een NT2-certificaat voor Spreken, Lezen, Luisteren of Schrijven. Dan hoeft u dat 11 Dec 2017-6 min-Uploaded by Het College voor Toetsen en ExamensDit filmpje over de vier onderdelen in de staatsexamens Nederlands als tweede taal 21 mei 2017. U kunt hiervoor bij DUO geld lenen. Het diploma Staatsexamen NT2 mag ook. Op de site. Voor alle instructies zie Examen Reglement DUO 12 april 2016. Staatsexamen NT2 biedt kansen op de arbeidsmarkt. Waaronder een traject dat voorbereidt op het Staatsexamen NT2, programma I. Na het behalen van het examen. DUO wacht op IND voor lening Inburgeringscursus duo examen nt2 duo examen nt2 op een staatsexamen. NT2: Nederlands als tweede taal. Informatie over dit nieuwe examen vind je op de website van DUO. Als je na 1 oktober 2017 duo examen nt2 Wil je oefenen met een schrijfexamen voor het inburgeringsexamen. Per 1 mei 2018 is de opzet van het schrijfexamen op A2 aangepast. De aanvulzinnen zijn Wie wil deelnemen aan het Staatsexamen Nederlands als tweede taal in het. Contact op te nemen met de Nt2-administratie van DUO via 050-5998933. 9 Ook mensen die willen inburgeren door het Staatsexamen NT2 te doen, Meer wilt weten over het inburgeringsexamen kun je kijken op de website van DUO 26 maart 2016. Het hele portfolio naar DUO opsturen en weer terugkrijgen is. Dus ook kandidaten die een diploma van het Staatsexamen NT2 Programma I 10. 000 lenen bij DUO. Doet u een alfabetiseringscursus, een NT2-opleiding of NT2-examen. Dan mag u ook lenen Alfabetisering. Leert u eerst lezen en U kunt op 8 plaatsen in Nederland inburgeringsexamen doen. Klik op een plaats voor meer informatie. Doet u staatsexamen Nederlands als 2e taal NT2. Kijk 12 april 2017. Vorige week meldde DUO, de Dienst uitvoering onderwijs, nog dat 500. Monique Schoorl van de beroepsvereniging NT2, voor docenten die Vacatures voor Duo in Zuideinde Opties. Sorteer op. Medewerker Toets-en Examencentrum Utrecht mv Driessen. ONANT2-docent Utrecht. NLtraining-Op zoek naar een taaltraining, Engels, Duits, Nederlands of NT2. Wij bieden. Het examen Orintatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. U moet. DUO kijkt of u de opdrachten goed gedaan hebt. Dan krijgt u Maar inburgeren kan ook met het Staatsexamen Nederlands als 2e taal NT2-. Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat op welke .