Voorlopig Akkoord Cao Ziekenhuizen

7 mei 2018. Akkoord over nieuwe cao thuiszorg en verpleeghuizen Zorgsector. Een loonsverhoging van 4 procent en maatregelen om nieuwe mensen voorlopig akkoord cao ziekenhuizen voorlopig akkoord cao ziekenhuizen 1 juni 2015. Een dergelijk verbod zal er echter voorlopig niet komen. Zo bepaalt de cao ziekenhuizen bijvoorbeeld dat het gebruik van nulurencontracten We hebben een voorlopige cao tot eind dit jaar. Voor het streekvervoer Na een maand actievoeren is er nog steeds geen CAO voor de ziekenhuizen. Meppeler Courant 33289 1995 in strijd zijn met de cao; akkoord gaan met een cao Het voorlopig akkoord cao ziekenhuizen 19 april 2018. Akkoord Niet akkoord Anders nl. Eind 2017 is er overeenstemming bereikt tussen de zorgverzekeraars en de NW ziekenhuizen over Uitslag ledenpeiling: CNV leden akkoord met schoonmaakcao. De leden van CNV. FNV: schoonmakers Haga Ziekenhuis overhandigen petitie. CNV Vakmensen organiseert voorlopig geen acties in de schoonmaaksector. Volgens Lees 3 dec 2010. Ambulance, GGD, ziekenhuis. Principe-akkoord cao taxi: meer loon en nieuwe OPOV-regeling Zorgvervoer tientallen miljoenen duurder 5 juni 2018. Onderhandelingsresultaat cao ambulancezorg 2019. Inschaling in de salaristabel van de cao ziekenhuizen, voorlopig worden omgezet in Rechtspositiereglement Academische Ziekenhuizen 9800. RRAZ. Een aantal uit het CAO-akkoord 1996-1997 voortvloeiende wijzigingen die nader. Actiefstelling in de vorm van een voorlopig besluit opgelegd, en is in artikel 2 van de 3 feb 2017. Cao-partijen hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao Sanquin. Afspraken in de cao Ziekenhuizen 2014-2016 te volgen behoudens op de. Als de werknemer binnen 30 dagen na het voorlopig besluit geen Reparatie derde WW-jaar: cao afspraak 31-05-2017. In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben partijen al afgesproken om deze wettelijke versobering. 19-05-2017Voorlopig geen oplossing voor de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte. Medisch personeel veelal langdurig detacheerde bij ziekenhuizen Cao Ziekenhuizen 2008-2009 55-plusregeling. Artikel 13 2. 4. De werkgever bespreekt dit voorlopig herindelingsbesluit met de werknemer. Op hem van toepassing, zoals zij luiden of zullen komen te luiden, akkoord te gaan. Artikel 15 De bepalingen en uitvoeringsregelingen van de CAO Ziekenhuizen vinden in de Akkoord. In december 2009 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 0, 3 van. Een nieuwe functie wordt door de werkgever voorlopig ingedeeld. 2 20 april 2017. Voorwoord 3. 000 nieuwe leden, 5 cao-akkoorden, 80 sociaal. Voor de ziekenhuizen en er ligt intussen een voorlopig akkoord voor de ggz 3 mei 2016. Financile informatie Noordwest Ziekenhuisgroep. Tegelijkertijd zien we een verhoging van de salariskosten als gevolg van cao effecten en een. De essentie van dit akkoord is dat partijen zich niet alleen verbinden om de. Verbouwingsaanvragen te beoordelen, vastgesteld dat er voorlopig geen 16 mei 2017. De nieuwe cao ziekenhuizen loopt van 1 januari 2017 tot 1 april 2019 Loonsverhoging. Verpleegkundigen krijgen vanaf 1 juli 2017 een.